Close

042 Dům v sadu

Dům v sadu

Špičky 2024
Studie – stavební povolení

Zadáním studie bylo navrhnout na velmi úzké parcele prostorný dům pro aktivní rodinu s malými dětmi. Omezující šířka svažující se parcely, výhled do krajiny a několik základních požadavků klientů, byly hlavními faktory definující návrh domu.

Pozemek klientů byl původně využíván jako ovocná zahrada stejně jako několik okolních parcel. Parcela, kterou mají klienti k dispozici, má výrazně podlouhlý tvar při limitní šířce, která je místy jen 11,5 metrů. Terén se svažuje od východu na západ. Na celé své délce vytváří sklon výškový rozdíl 11 metrů. Umístění navrženého domu na východním – horním okraji pozemku nabízí příjemný výhled do okolní krajiny.

Umístění domu na pozemek vycházelo hlavně z omezující šířky parcely při zohlednění minimálních odstupů a logiky provozu na pozemku – umístění parkovacích stání, přístup do domu. Situování parcely vůči světovým stranám i příjezd na pozemek jsou naštěstí velice výhodné. Pozemek klientů má výrazně protáhlou proporci s orientací východ – západ. Podélné, delší strany pozemku, jsou orientovány téměř přímo na jih a sever. Přičemž jižní strana pozemku nabízí výhled do sousední zahrady. Při umístění stavby se bral ohled na soukromí klientů i na stávající rodinný dům. Svažující terén měl při návrhu velký vliv na samotné hmotové řešení stavby. Záměrem návrhu bylo umožnit pohodlný vstup do domu, ale hlavně kontakt společenské části domu se zahradou. Hmota rodinného domu je s ohledem na omezenou šířku pozemku navržena jako dvoupodlažní. Budova má díky šířce parcely výrazně podlouhlý tvar. Vzhledem k charakteru okolní zástavby je dům zastřešen jednoduchou sedlovou střechou se sklonem imitující sousední budovy. Druhé patro rodinného domu má plnohodnotnou výšku z důvodu maximálního využití půdorysu. Umístění budovy na svažitém pozemku při zachování pohodlného vstupu do budovy a hlavně kontaktu terasy se zahradou vedlo k částečnému zapuštění stavby pod terén. Oproti garáži je vstup do domu umístěn o necelý metr níž. Při pohledu z ulice se díky úzkému profilu a výškovému osazení jeví novostavba velice nenápadně a decentně.