Close

041 Budova TSL II

TSL II

Kancelářská budova Technických služeb II

Lipník nad Bečvou 2023
Studie

Zadáním pro úpravu návrhu administrativní budovy Technických služeb p.o. v Lipník nad Bečvou byl požadavek zadavatele o nalezení racionální, optimalizované podoby budovy, které by sloužila jako zázemí všech zaměstnanců technických služeb. Oproti původnímu návrhu jsou v budově umístěny jak administrativní, tak i techničtí zaměstnanci organizace. Jedním z hlavním důvodů vyvolávající celkovou koncepční změnu zadání kancelářské budovy byla stavebně konstrukční analýza stávající haly, která prokázala špatný stav části haly, kde mělo být umístěno zázemí pro technické pracovníky.