Close

040 Dům u lesa

Dům u lesa

Hranice 2023
Studie – stavební povolení

Zadáním studie bylo navrhnout dům pro manželský pár se třemi dětmi. Klienti disponují velkým pozemkem na okraji obce a zároveň v blízkosti lesa. Pozemek skrývá hned několik komplikací – terénní nerovnosti, podmáčená půda, nepříliš vhodná poloha vůči světovým stranám. V průběhu návrhu se z negativních vlastností pozemku staly hlavní body definující stavbu, která maximalizuje potenciál místa.

Budoucí dům bude poslední stavbou v ulici tvořenou jen několika domy různého stáří a stylu. Díky své poloze nabízí pozemek nerušený klid. Žádná doprava, žádný hluk města, minimum pouličních lamp… Dále na jihozápad navazuje na pozemek vzrostlý les s množstvím turistických a cyklistických tras. Jižně od pozemku začíná okolní terén prudce stoupat až do výšky přes 400 m n.m. Vrchol kopce se nachází o 130 metrů výš než je přízemí budoucího domu. Díky prudkému svahu nepřekročí v zimních měsících slunce jižní horizont. Celý pozemek včetně rozsáhlého okolí je po celé zimní období ve stínu blízkého kopce.

Příjezdovou stranu pozemku tvoří prudký sráz. Od místa nájezdu na pozemek, až k místu, kde je umístěn navržený dům, je výškový rozdíl téměř 3 metry. Díky okolnímu kopcovitému terénu a blízkému lesu se při prudkém dešti stahuje dešťová voda na pozemek klientů. Z tohoto důvodu je část východního pozemku dlouhodobě podmáčená. Kvůli možným komplikacím je stavba odsunuta o cca 10,5 metru od východní hranice pozemku. Od jižní hranice je dům odsunut o podobnou vzdálenost z důvodu prudkých terénních zlomů. Odsunutí domu od obou hranic pozemku umožňuje vytvořit dostatečný prostor pro záchyt dešťových vod a ty odklonit ještě předtím než se dostanou ke stavbě. Vzniklý prostor mezi domem a hranicí pozemku je účelně využit. Na jihu se díky odstupu vleze pohodlný nájezd k domu. Na východní straně je dostatečný prostor pro parkování aut. Hlavní fasády domu směřují na jihozápad a severovýchod. Jihozápadní strana domu, kde jsou umístěny veškeré obytné místnosti, je propojena s přiléhající zahradou. Na severozápadní straně je umístěný hlavní vstup a vjezd aut do krytého stání.