Close

036 Dům s třešní

Dům s třešní

Dolní Újezd 2022
Studie – stavební povolení

Zadáním studie bylo navrhnout dům pro mladý pár s velice ambiciózním programem. V průběhu návrhu docházelo z ekonomických důvodům k mnohým škrtům, které vedly k optimalizaci zadání.

Pozemek, na kterém je dům navržen, se nachází při severním okraji obce Dolní Újezd. Příjezdová cesta lemuje severní stranu pozemku, který pozvolně klesá po celé své délce. Klesání pozemku směrem na jih bylo jedním z hlavním faktorů ovlivňujících samotnou koncepci stavby. Na západ od pozemku stojí masivní rodinný dům jako vystřižen z katalogů z 90. let. Na východní i jižní straně navazují na pozemek zahrady se vzrostlými ovocnými stromy. Díky klesajícímu terénu bude z druhého patra domu směrem na jih zajímavý výhled do krajiny. Ostatní okolní zástavba je rozvolněná a má různorodý charakter. Objevují se zde domy všech tvarů s různou podlažností a typů střech. Lokalitu nelze jednoznačně definovat podle nějakého sjednocujícího faktoru. Každý stavebník vnesl do místa svoji individualitu, čímž se území stalo značně roztříštěné. V hloubi pozemku stojí vzrostlá třešeň, kterou si klienti přáli zachovat.

Díky značné nejednoznačnosti a různorodosti nejbližšího okolí nebyla hmota stavby koncipována dle svého kontextu. V duchu “aby sem jasně zapadla”. Každá z okolních staveb je naprosto odlišná. Stavby mají různou výšku, střechu i samotný tvar. Z pohledu základních hmot se nebylo čeho držet. Namísto toho byl hlavním faktorem definujícím hmotu stavby sklonitý pozemek, na kterém je stavba navržena. V celé své délce klesá pozemek o více jak 3,5m. V délce samotné stavby klesne pozemek o více jak 2 metry. Z tohoto důvodu byla hmota domu rozdělena na dvě části. Vstupní jednopodlažní část navazující na vjezd a dvoupodlažní hmota umístěná v hloubi pozemku. Dvoupodlažní část, obsahující hlavní obytné místnosti, je díky klesajícímu terénu výškově posunuta o půl patra dolů. Díky tomuto rozdělení je možné z domu vyjít na okolní terén, bez nutnosti rozsáhlých terénních úprav. V případě, kdyby nebyl dům výškově rozdělen na dvě vzájemně posunuté hmoty, nebylo by možné propojení obývací pokoj – terasa – pozemek udělat bezbariérově. Vzájemný posun obou hmot maskuje celkovou velikost domu. Z ulice se dům jeví jako jednopodlažní. Ze zahrady jako dvoupodlažní. Půdorysně z hlavní hmoty domu vystupuje garáž, na kterou navazuje krytý vstup do domu. Střecha domu je v celém půdorysu domu plochá. To umožnilo maximálně využít vnitřní prostory bez šikmin a snížených hran v případě šikmých střech.