Close

035 vodojem svatá Anna

vodojem svatá Anna

Lipník nad Bečvou 2022
Studie

Zadáním studie bylo navrhnout architektonickou podobu nadzemní části nově projektovaného objektu vodojemu na exponovaném výletním místě.

Nový vodojem je navržený na na místě nazývaném svatá Anna. Název lokality vychází z barokní kapličky zasvěcené svaté Anně, která stojí v těsné blízkosti vodojemu. Stará kaplička, která dodává místu specifický Genius loci se nachází na mírném kopci s nadmořskou výškou okolo 290 m.n.m. Od centra Lipníku nad Bečvou je to o téměř 50 metrů výše. I takto malé převýšení umožňuje výhled do okolní krajiny a na samotné město. To z kopečku svaté Anny dělá vyhledávané místo pro krátké procházky krajinou.

Stavba vodojemu je ryze technická věc. Utilitární stavba. Na místo připodobňování nadzemní části k běžné stavební praxi – domu s okny a šikmou střechou, jde více o objekt v krajině. Z tohoto důvodu je navržena striktně geometrická stavba. Jednoduchá, ale ve své podstatě řešící komplexnost zadání a technologické nároky vodojemu.

Vstup do kruhu je vyřešen odebráním části hmoty při zachování zastřešení. Tímto je tvar kruhu zdánlivě neporušen, ale samotný vstup je jasně definován a navíc je krytý zastřešením. Zadáním provozovatele vodojemu bylo navržení odvětraného bezúdržbového pláště nadzemní části. Z těchto důvodů padla volba na hliníkovou fasádu.

Pro svůj specifický tvar byl vybrán fasádní šindel firmy PREFA aluminiumprodukte. Malý rozměr šindele dodá stavbě drobné, lidské měřítko. Jeho nakloněné strany naopak podpoří dynamiku válcové plochy vodojemu. V místě vstupu je hmota odebrána, čímž je narušená celistvost válce. Toto narušení je záměrně zvýrazněno jiným povrchem. Je zde navržena PREFA kompozitní deska PREFABOND. Kompozitní deska má na rozdíl od šindele hladký povrch, který podpoří odlišnost obou povrchů.

Jako povrchová barva šindele byla vybrána barva mayagold ze vzorníku dodavatele. Okrové až žluté tóny jsou i na fasádě současného vodojemu i na fasádě barokní kapličky. Hliníkový povrch dodá barvě na lesku a částečně i odrazivosti. Ve své podstatě je použitá barva historicky zakotvená s místem, ale v moderním pojetí. Kompozitní desky vstupu jsou oproti tomu v tmavě šedé až černé barvě, stejně jako vstupní dveře.