Close

034 Dům mezi stromy

Dům mezi stromy

Veselíčko – Tupec 2021
Studie – stavební povolení

Zadáním studie bylo navrhnout proporčně minimalistický dům pro aktivního člověka a milovníka přírody, který si pro svůj záměr vybral komplikovaný pozemek na pomezí lesa a vesnice.

Svažitý pozemek, který si klient vybral, leží v malém údolí mezi kopci porostlými vzrostlými stromy. Svým charakterem je místo více lesem než obvyklou stavební parcelou. I když je místo budoucí stavby „vklíněno“ mezi vzrostlé stromy okolního lesa, naskytuje se z něj zajímavý výhled do údolí Moravské brány. Tento výhled, charakter pozemku a okolní les byly jedním z hlavních inspiračních motivů při návrhu domu. Komplikovaný příjezd na pozemek úzkou a nezpevněnou cestou, který znemožňuje příjezd těžké techniky, vedl k rozhodnutí stavbu navrhnout jako dřevostavbu postavenou in situ. Představa života v lese, obklopený kusem opravdové přírody, namísto rušného velkoměsta, přesvědčila klienta do tohoto místa investovat i přes jeho zjevné nedostatky.

Pozemek, na kterém je dům navržený, má na celé své délce převýšení přes deset metrů. Díky vzrostlým stromům se s hloubkou ztrácí i denní světlo a výhled do údolí. Z těchto důvodů je dům umístěný při jižním okraji pozemku, ke terénu je taky jediný možný přístup.

I když je dům svým půdorysem minimalistický, je vytvoření roviny pro osazení stavby na pozemku s převýšením několika metrů značně komplikované. S ohledem na to, že se v okolí stavby nacházejí skály, byla potřeba minimalizovat zásahy do pozemku. Z důvodu komplikovaného příjezdu na stavbu a zvolení dřevěného konstrukčního řešení, bylo nutné hmotu stavby nadzvednout nad terén a nechat terén plynou pod stavbou. Bylo potřeba najít vhodný kompromis pro míru nadzvednutím domu nad svažující se terén. Z tohoto důvodu je dům rozdělen na dvě hmoty. Zadní hmota domu, ve které je umístěna klidová část, je vyzdvižena o 0,5 m nad přední částí – společenskou zónou. Tímto umístěním se zmenší zářez do terénu. Hmoty domu jsou i půdorysně vzájemně posunuté. Díky tomu je možné do zadní části domu přivést přirozené sluneční světlo z jihovýchodu jinak blokované vzrostlými stromy. Nadzvednutí domu nad okolní terén napomáhá vytvářet soukromí, jelikož jsou okna domu nad úrovní očí osob pohybujících se na turistické stezce.