Close

032 Dům se stodolou

Dům se stodolou

Týn nad Bečvou 2021
Studie
– stavební povolení – realizace

Zadáním studie bylo navrhnout střídmý a racionální rodinný dům na místě původního zchátralého stavení. Požadavkem klienta bylo zachovat alespoň část původní stavby a trojici vzrostlých ořešáků.

Situování nového domu vychází z pozice původního zchátralého stavení. Oproti stavení je nově navržený dům posunut o cca 7 metrů od komunikace. Navazuje tak na domy na západní straně pozemku a pomyslnou uliční čáru, která v místě nemá jasně definovaný průběh. Odsunutím domu od cesty se odstraní nevhodná bariéra a vytvoří se polosoukromý prostor před domem. Nový dům má vůči světovým stranám výhodnou pozici. Přístup je ze severní strany a veškeré soukromé prostory směřují do zahrady.

Přáním investora zachovat alespoň část původní stavby napomohlo definovat základní hmotové řešení. Byla zachována stodola na západní straně pozemku. Ostatní konstrukce původního stavení budou odstraněny. Na jejich místě bude vytvořena rovina pro nový dům, který bude přímo navazovat na původní stodolu. Stávající stodola bude zkrácena o cca 5-6 m, čímž se vytvoří parkovací stání před domem a hmota stodoly se oddálí od komunikace. Finální hmota navrženého domu má i se zachovanou stodolou tvar písmene U. Stejně jako původní stavení. Díky odsunutí od ulice a racionalizaci vnitřních prostor má nová stavba daleko menší měřítko než stavba původní. Na stodolu navazuje podélná hmota ložnic a zázemí domu. Tato část domu je zastřešená sedlovou střechou s mírným sklonem, který budí dojem ploché střechy. Na středovou hmotu navazuje společenská část domu, která mírně vystupuje před fasádu prostřední části domu. Společenská část domu je zastřešená sedlovou střechou s klasickým sklonem. Hřeben této části domu je orientován kolmo na komunikaci. Stejně jako u sousedních domů. Zasunutí středové části domu od původní stodoly a společenské části rozbíjí podlouhlou hmotu domu na více úseků a zmenšuje celkové měřítko domu. Zasunutí dává vyniknout štítovým stěnám původní stodoly i nové společenské části domu. Na společenskou část navazuje terasa zastřešená sedlovou střechou se stejným sklonem i výškou hřebene, jako u společenské části. Toto napojení dotváří tvar písmene U. Zachovaná původní stodola i vystupující terasa vytvářejí optickou bariéru a soukromí na zahradě.