Close

023 Dům v proluce

Dům v proluce

Lipník nad Bečvou 2019
Studie – stavební povolení – realizace

Studie rodinného domu s ohledem na kontext historického jádra města Lipníku nad Bečvou. Stěžejním bodem bylo vymyslet dům v proluce s nepříliš vhodnou orientací ke světovým stranám a přitom zajistit maximální proslunění novostavby a dostatečný komfort pro život čtyřčlenné rodiny.

Místem stavby je proluka ve vnitřním historickém centru města Lipníku nad Bečvou. Pozemek je vymezen nejen okolní zástavbou, ale i zděnou / kamennou zdí lemující téměř celou parcelu. V místě stavby je parcela nejširší cca 10,5 metru, směrem na sever se pozemek zužuje až do pruhu úzkého 6 metrů. Sousední objekty vymezující prostor pro novostavbu mají velmi odlišnou charakteristiku. Danou nejen rozdílnou výškou, rozměry a proporcí oken, ale i barevností fasády a materiálem krytiny.
Hlavní hmota domu vychází z původní stopy odstraněného domu. Je vymezená dvojicí sousedních objektů, přičemž výškově navazuje na nižší z nich. Na obou stranách domu vystupují ze střešní roviny vikýře, které umožňují vytvořit komfortní obytný prostor v podkroví domu. Zároveň umožňují přímý vizuální kontakt obyvatel s okolím. Z hlavní hmoty domu vystupuje směrem do zahrady kubická stavba, která má díky svému pojetí charakter samostatného pavilonu. Tento objekt společenské části domu je usazen na jižní hranu pozemku tak, aby do interiéru mohlo proniknou západní slunce. Celý pavilon má sešikmený strop tvořící zároveň i střechu. Tvar zešikmení střechy je zvolen záměrně směrem ke slunci z důvodu většího proslunění interiéru stavby.
Uliční fasáda hlavní části domu má klasický vzhled s moderními prvky. Je zde použita bílá omítka se strukturovanou úpravou. Struktura dodá povrchu charakter – třetí rozměr. Vystupující, případně ustupující detaily, dodají fasádě díky hře světla a stínu proměnlivost a živost. Zahradní vestavba je celá krytá modřínovým obkladem. Na společenskou část domu je záměrně vybrán jednotný materiál pro stěny i střechu. Sjednocením materiálu se vytvoří čistá hmota narušená jen průniky v podobě okenních otvorů.