Close

020 Hřiště za kostelem

Hřiště za kostelem

Dolní Újezd 2019
Studie

Studie veřejného pobytového prostoru a dětského hřiště. Součástí řešení jsou parkovací plochy a místa pro umístění odpadových kontejnerů.

Řešený pozemek vymezený kostelem, okolní zástavbou a komunikací má trojúhelníkový tvar. Podél nejdelší strany je vytvořeno parkovací stání. Ve středu prostoru je navrženo kruhové dětské hřiště. Tvar kruhu je zde zvolen záměrně. Jakýkoliv jiný tvar by v trojúhelníkové ploše vymezeného prostoru vypadal nevhodně. Svým tvarem je odlišný od čehokoliv v okolí, přičemž působí přehledně. Dětské hřiště je od zbylého prostoru odděleno nízkým trubkovým plotem. Pro celkovou hravost a atraktivitu pro dětí jsou na oplocení zvoleny barvy duhy. Mezi parkováním a stávající stodolou na severním cípu řešeného území se nachází plocha vyhrazená pro odpadové kontejnery. Tato plocha je od zbytku prostoru oddělená zdí vedoucí po západním okraji až do středu území, kde se prohýbá do půlkruhu. V tomto vymezeném půlkruhu je navržená pobytová plocha s velkou lavicí podél celého půlkruhu. Tato plocha je nad úrovní zdi zakrytá plachtou. Zastřešení společné s půlkruhem zdi tvoří další kruh a podporuje celkovou koncepci architektonického řešení.