Close

019 Bytové domy na vesnici

Bytové domy na vesnici

Jezernice 2019
Studie


Studie bytových domů o šesti malometrážních bytech s přihlédnutím na ekonomické možnosti zadavatele a etapizaci výstavby.

Řešené území je rozděleno do několika etap. První a nejdůležitější etapa navazuje přímo na hlavní komunikační osu obce. Navržený dům na tomto místě nejenže zacelí vytvořenou proluku a doplní stávající zástavbu, ale bude maximálně exponován pohledům obyvatelů obce. Při návrhu domu první etapy se vycházelo z původní lidové architektury. Typickém hmotovém, tvarovém i materiálovém řešení. Řešení, které nekopíruje bezmyšlenkovitě, ale snaží se jej posunout do kontextu soudobé architektury. Půdorysně i výškově je dům inspirován okolní zástavbou i původním stavením, které na tomto místě stálo. Navržené domy druhé etapy vycházejí vzhledově i materiálově z prvního domu. Zásadní odlišností je použití ploché střechy, jako novodobého prvku na stavbách, kde není šikmá střecha v zásadě nutná. Fasády původních domů byly zdobené štuky, omítkou o různé hrubostí a způsobu nanášení, linkami, nebo zůstaly režné. V principu byly fasády zdobné a plastické. Celkový dojem působil harmonicky a originálně i přesto, že se v zásadě opakovalo pár stejných principů. Velká vrata narušovala monotónní objem a jasně definovala vjezd do hospodářské části stavení. Nové domy jsou navržené tak, aby zapadaly do území ale přesto bylo jasné, že jde o novodobé a moderní stavby. Fasády všech navržených domů tvoří novodobá brizolitová omítka se slídou v kombinaci s rýhovanou omítkou mezi okny prvního patra. Brizolitová omítka má oproti novodobým tenkovrstvým omítkám svojí strukturu a charakter. V kombinaci se slídou je proměnlivá a působí daleko přirozenějším a lidštějším dojmem charakteristickým pro původní stavitelství. Rýhovaná část fasády imituje zdobnost štukových výzdob, nebo strukturu režného zdiva. Dodává další prvek v jednoduchém pojetí. Ve dvorní, respektive severní fasádě domů jsou umístěny vstupy do bytů, malá okna koupelen a kuchyní. Namísto chodby je zde navržena pavlač zakrytá ocelovou nerezovou sítí. Předpokládá se, že síť bude časem porostlá popínavými rostlinami. Tato strana domu má úplně odlišný charakter a je proto záměrně navržená v kontrastu s uliční fasádou. Celý prostor pavlače, včetně stěny, podlahy, stropu i rámů oken a dveří je navržen v sytých barvách. Barevná jednolitost společně s nerezovou sítí porostlou popínavými rostlinami jsou moderní prvky na jinak decentně ztvárněných domech. Modrá, žlutá, zelená a bílá jsou barvy zastoupené v logu obce, které bylo inspirací při zpracování barevného konceptu navržených domů