Close

014 Řadové domy 2

Řadové domy II

Lázně Bohdaneč 2013
studie druhé etapy


Řadové domy Lázně Bohdaneč II navazují na první etapu řadových domů. V tomto návrhu byl kladen ještě větší důraz na celkovou minimálnost navržených domů. Základním požadavkem bylo vytvořit dostatečně pohodlný rodinný dům s veškerým komfortem o ploše menší než 120 m2, to vše ovšem při zachování důrazu na soukromí obyvatel domu a maximální prosvětlení pokojů. Hmotu domů tvoří jednoduchý hranol s „useknutým“ rohem, kde se nachází terasa směřující do zahrady za domem. Hmotovou strohost vyvažuje hra materiálů. Každý dům je materiálem povrchů rozdělen na první a druhé podlaží. Materiály se na domech i v jednotlivých patrech mění, čímž vytváří různé kombinace. Cílem bylo jednotlivé domy ozvláštnit a kupujícím poskytnout možnost vybrat si kombinaci, která jim bude nejbližší.