Close

013 Dům s apartmány

Dům s apartmány

Brno 2012
studie


Základním motivem navrženého domu je jeho přirozené začlenění do reálné urbánní struktury. Dům je navržen s důrazem na kontext a identitu místa, s ambicí doplnit stávající situaci a završit ulici, na jejímž konci “něco schází“. Velikost vychází z okolní zástavby. Umístění na terén je dáno vzájemnými odstupy sousedních budov. Lokalita, ve které je dům situován, je charakteristická rozptýlenou zástavbou prvorepublikových vil a bytových domů. Budovy jsou zastřešeny šikmými i plochými střechami a mají výšku 2 – 4 patra. Nabízejí svým obyvatelům možnost využít zahradu za domem. Všechny obytné místnosti v domě nabízejí výhledy do okolní vzrostlé zeleně. Tuto možnost lze podpořit balkóny a umožnit obyvatelům domu kontakt s exteriérem. Balkóny jsou ale v lokalitě nepřirozeným architektonickým motivem. Návrh pracuje s hmotou domu a v detailu ji modeluje zasunutím obvodových stěn východní a západní fasády. Vytváří se tak kryté terasy, lodžie, při zachování kompaktnosti budovy. Kubická forma, která je odrazem architektury okolních staveb, je “zabalena“ do lícových cihel. S možností kladení cihel se dále v detailu pracuje. Vynechané cihly z vazby vytvářejí perforovanou, polopropustnou vrstvu použitou jako zábradlí. Část plných stěn je oživena povysazením cihel, které vytváří proměnlivou hru stínů. S postupujícím sluncem během dne a roku se vržený stín na fasádě otáčí a mění svoji délku a intenzitu. Rozdílnost pater je jakýmsi vrstvením jednotlivých bloků – cihel. Díky jednoduché změně v kladení lícových cihel má dům tvář, není monotónním blokem a stává se živým.