Close

011 Řadové domy 1

Řadové domy I

Lázně Bohdaneč 2009
studie, realizováno


Celková koncepce projektu byla řešena s nejvyšším důrazem na využití světových stran, tepelných zisků a proslunění objektů v kontextu situování lokality. Dále byl brán zřetel na vytvoření maximálního soukromí obyvatel jednotlivých domů, kdy bývá tato problematika často značně podceňována u klasicky řešených řadových domů. Budovy jsou rozděleny do dvou hmot. Hlavní dvoupodlažní hmota s odstupem 4,2m od pěší komunikace a jednopodlažní hmota s odstupem 5m. Tato výšková i objemová rozdílnost společně s různými odstupy rozehrává uliční frontu a zamezuje monotónnosti ulice. Odstupy zajišťují dostatečné soukromí a vyváženou velikost zahrady za objektem. Dále umožňují vytvoření druhého parkovacího stání přímo před domem. Podélné umístění domu na pozemku a rozdělení do dvou hmot umožnilo situování převážné většiny pokojů na jihovýchod a maximalizovat tak proslunění jednotlivých pokojů. Domy na sebe navazují jednopodlažní hmotou a vytváří mezi sebou privátní prostor, naprosto skrytý pohledům z vedlejších řadových domů. Na domech jsou použity klasické materiály v přirozených barvách a tónech. Jako hlavní povrch se uplatňuje klasická omítka v bílém, cihlovém a světle šedém odstínu. Jejích vzájemnou kombinací s různou výškou hmot a odstupem od komunikace vzniká hra objemů a barev s cílem jednodušší identifikace vlastního domu a zamezení monotónnosti. Na každém domu je povrch dvoupodlažní části řešen v kontrastu k povrchu jednopodlažní hmoty garáže. Barevné dělení zřetelně odlišuje funkční části domu. Na závětří a pruh mezi okny ložnic je použito obkladních pásků klinker v odstínech blízkých odstínům fasád. Tento výtvarný detail barevně doplňuje jednotlivé domy a taktéž zdůrazňuje a odlišuje vstup do samotného domu.