Close

010 Centrum materiálového výzkumu

Centrum materiálového výzkumu

Pardubice 2009
studie, dokumentace realizace stavby zpracovaná Arch.Design, s.r.o.


Studie Centra materiálového výzkumu v areálu fakulty chemicko-technologické University Pardubice. Hlavním pojetím navrženého laboratorního objektu je kontrast ke strohým stavbám v dosavadním areálu fakulty. Stejně tak k panelovému sídlišti v těsné blízkosti. Záplava betonové šedi a pravoúhlých hmot dala vzniknout hravému pojetí exaktní vědecké budově. Kruhová hmota má evokovat svěžest a vtipnost v místě pobytu velkého množství mladých lidí – studentů university. Motiv kruhu se propisuje celím objektem. Je ztvárněn na fasádě domu, v interiéru ve formě kapslí, v exteriéru ve formování záhonů a cest, ve tvaru venkovního posezení…