Close

008 Administrativní budova Lesy ČR

Administrativní budova Lesy ČR

Zlín 2008
vyzvaná architektonická soutěž


Vyzvaná architektonická soutěž na stavbu Krajského ředitelství Lesy ČR ve Zlíně. Situováni objektu reaguje na složitou konfiguraci terénu zadané lokality. Pozemek navržený pro realizaci administrativní budovy Krajského ředitelství Zlín se vyznačuje prudkým stoupáním směrem k jihovýchodnímu cípu a značným zalesněním. Stavební místo je zároveň předělem mezi městskou zástavbou a lesy obklopující město Zlín. Na nejnižším místě pozemku vytváří terénní konfigurace “anfiteátrum“ a z prudkého svahu pozvolně klesá k ulici Březnická. V tomto místě zlomu je posazen navrhovaný objekt. Stává se tak přechodem mezi strmou částí pozemku a jeho pohodlně pochozí částí. Stejně tak se dům stává přechodem z městské struktury v krajinu. Budova Krajského ředitelství Zlín je navržena s maximálním použitím dřevěných prvků. Je koncipována jako prezentace dřeva ve stavebnictví. Tento přístup se odráží jak v exteriéru, tak i interiéru, jako dvou nedílných součástí komplexní stavby. Fasáda domu je tvořena z dvou hlavních ploch – prosklení v parteru a dřevěného opláštění. Prosklení nadzvedává a odlehčuje budovu a vytváří kontrast. Celková hmota domu se tak rozdělí na části a neupadne do jednotvárnosti. Monotónnost výrazu objektu je potlačena reliéfem odehrávajícím se na dřevěném opláštění. Tento princip vychází z předobrazu lesa, jako nedílné součásti a hlavním elementu firmy Lesy České republiky. Reliéf na povrchu domu rozehrává hru světla a stínu, která mění tvář domu během ubíhajícího dne. Dodává plastičnost a neměnnou originalitu.