Close

006 Nástavba bytového domu

Nástavba bytového domu

Brno 2008
studie, realizováno


Nástavba se nachází mezi domy s výrazně odlišnou architekturou. Na jedné straně stojí historizující dům s klasickými prvky, na straně druhé je panelový dům s ryze účelnou geometrií. Samotný dům, na kterém je nástavba navržena, je bez jakéhokoliv osobitého momentu. Jeho fasáda je prázdná až fádní. Tyto vzájemné kontrasty vedly k otázkám, zda má být nový objem přepisem střídmosti domu, na kterém stojí, nebo reakcí na sousední budovy. Barevnost vychází částečně ze svého okolí. Šedé odstíny se objevují na domě, na kterém je nástavba navržena. Světle karmínový odstín vychází z barvy lodžií panelového domu. V místnostech se společenskou funkcí jsou před okny zavěšené balkóny, umožňující kontakt s exteriérem. Tento prvek je mutací dvou protikladných elementů objevujících se na sousedních domech. Zapuštěné lodžie panelového domu a vystupujícího orámování oken historizující fasády. V prvním patře nástavby, na rozmezí starého a nového, se tak objevuje nejvýraznější část celé stavby. Prvek zdůrazňující přítomnost nově vloženého objemu.