Close

005 Dřevěný dům

Dřevěný dům

2008
architektonická soutěž – 3. místo


Architektonicko-konstrukční soutěž Dřevěný dům. 3. místo, 1. a 2. místo nebylo uděleno. Navržený bytový dům je pojat jako jednoduchý kompaktní hranol v reakci na maximální energetickou nenáročnost řešení. Celý objekt má fasádu tvořenou svislým laťováním. Na pavlači tyto latě tvoří zábradlí, na objemu obytné části jsou dekoračním členěním fasády a zábradlím před okny s nízkým parapetem. Částečně zamezují pohledům do místností z přilehlé zahrady. Latě jsou přichyceny k MFD deskám fasády v šedé barvě kontrastující k světlému dřevu. Dům je navržen jako pavlačový se třemi byty na patro. Pavlač je na severní straně domu a zároveň směrem k ulici. Stává se filtrem od hluku ulice a povětrnostních vlivů severní strany. Vstup do domu je po mírné rampě vyrovnávající rozdíl veřejné komunikace a prvního podlaží. Dům je “nadzdvižen“ z důvodu co nejmenšího zapuštění podzemního podlaží a zamezení působení vlhkosti na dřevo.