Close

003 Podzemní dům

Podzemní dům

Brno 2007
studie


Problémem podzemního domu je přímé oslunění místností. U tohoto řešení se hmota domu ve svém středu rozestupuje a umožňuje přístup slunečnímu světu. V jednotlivých ramenech jsou všechny obytné místnosti a základní zóny domu – klidová a společenská. Mezi těmito částmi je atrium, tvořící v letních měsících propojení obou ramen. Atrium není obestavěno ze všech stran, nýbrž je z jedné strany otevřené do zahrady. Tímto řešením je z každé místnosti v domě umožněn přístup na pozemek.